Organisering av motorsport i Norge

press2f2015_8_nor_bakkerud_2810129Når det kommer til motorsport i Norge så organiseres dette av to forskjellige forbund. På den ene siden har vi Norges Bilsportforbund, mens vi på den andre siden finner Norges Motorsportforbund. Som navnet sier ligger bilsporten inne under Bilsportforbundet, mens Motorsportforbundet tar seg av andre konkurranser som har å gjøre med motorer.

De to største segmentene hos Motorsporforbundet er Norges Motorsykkelforbund, og Norges Båtsportforbundet, men her finner man også mindre grener, som RC-biler og fly, så vel som dirtbikes og en del andre motordrevne idretter eller sporter, slik som for eksempel med seksjonen Norges Snøscooterforbund. De forskjellige seksjonene er rimelig fristilte fra hverandre.

Til sammen finner vi rundt 40 000 medlemmer i de forskjellige klubbene som sokner inn under Motorsportforbundet. På lavere nivåer er Norge blitt delt opp i seks regioner hvor det samarbeides om å lage stevner, og om å holde konkurranser som kvalifiserer for deltagelse på nasjonalt nivå, regionene er Øst, Vest, Sør, og Nord, Så vel som Midtnorge og Innlandet.

Norges Bilsportforbund ble egentlig startet opp under navnet Nevnden for Automobilsport i Norge, men byttet navn i 1984. Bilsportforbundet er en sammenslutning hvor andre organisasjoner dominerer. De viktigste medlemsorganisasjonene er Kongelig Norsk Automobilklubb, som stiftet nevnden, og like etter ble Norges Automobilforbund også med, sammen med Norsk Motorklubb. I senere tid har også Motorførernes Avholdsforbund og American Car Club of Norway blitt med i eierskapet av bilsportforbundet.

Det Internasjonale Bilsportforbundet

Bilsportforbundet har en internasjonal organisering også, under navnet Federation internationale de l’automobile, eller FIA, som organiserer de store internasjonale konkurransene innen mange forskjellige klasser av bilsport. Organisasjonene har lange historiske røtter, og ble grunnlagt i 1904. I dag er 157 forskjellige organisasjoner medlemmer, og de er fordelt over 118 stater. Det hele styres fra Place de la Concorde i Paris. Her dekkes alt fra Formel 1 løp, over drag-racing og rally.

Leave a Reply