Mer demokrati i Bilsporten?

goodwp.com_25302NAF er i ferd med å trekke seg ut av Norges Bilsportforbund. Begrunnelsen for dette er en uenighet mellom NAF og FIA, det internasjonale bilsportforbundet. NAF mener på sin side at NBF, Norges Bilsportforbund, er alt for toppstyrt, og at medlemmene ikke har nok innflytelse på hva som skjer innen organisasjonskjeden, hvor ordrene vanligvis gis fra Paris, og det kun forventes at medlemmene følger. På samme vis har KNA hatt for stor innflytelse over utformingen av NBF, på bekostning av NAF, samt de andre medlemmene.

FIA hevder derimot at de har laget et godt forslag for hvordan NBF kan demokratiseres på effektivt og korrekt vis. I forslaget til FIA, vil alle klubber være likt representert i alle organ, og en rullerende dobbeltstemme. KNA beholder likevel retten til å endre vedtektene, selv om klubbene har rett til supplikasjon.

Etter FIA sin generalforsamling i Paris

Hvert år avholdes FIA sin generalforsamling i Paris, og noen av nyhetene som kom derfra i år, var formålet om demokratiseringen av organisasjonen. Ironien er derimot stor, når man ser på hvordan organisasjonen i seg selv, fokuserer på å transportere penger inn til sentrum, i bytte mot regelverk og stas.

Veien mellom grasrota, som utgjør basen i norsk bilsport, og gallamiddager og fjongingen som man ser i Paris hvert år, er ganske lang. Derfor tviholder også KNA på sin særstilling innen Bilsportforbundet. Det er rett og slett gått for mange sponsorpenger inn i hendene på funksjonærene, og tilgangen på disse midlene er det ikke mange som ønsker å gi opp.

Det andre man kunne se på i Paris, var prisutdelingen, hvor funksjonærene klappet hverandre på ryggen, og delte ut premier til de beste av de beste. Hyggelig, selvfølgelig, at også KNA sine folk fikk noen fine premier, og det er bra at noen gjør det bra, men mindre hyggelig når spillet bak, går på bekostning av grasrotklubber.

Leave a Reply